İçerik Alanına Git Menüye Git

Çerez Politikası

Güncelleme tarihi: 15.02.2019

 

Çerezler nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi İş Bankası da çerez kullanmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar. 

 

Çerezler, internet sitesine ziyaretinle ilgili bilgilerin (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Böylece bir sonraki ziyaretinde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

 

İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.maximumgenc.com.tr adresinin (“Site”) işletilmesi sırasında müşteri/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamak istiyoruz. 

 

 

İş Bankası’nın çerez kullanımı

www.maximumgenc.com.tr sitesini ziyaret ederek İş Bankası’nın gençlik web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersin.

 

İş Bankası, çerezler sayesinde topladığı bilgileri https://www.maximumgenc.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan İş Bankası Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme doğrultusunda kullanır.

 

İş Bankası’nın cihazına çerezler yerleştirmesini istemiyorsan tarayıcının ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsin. Bu durumda www.maxiumgenc.com.tr ‘nin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsin.

 

İş Bankası, gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu Çerez (Cookie) Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Çerez (Cookie) Politikası’nın değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmeni tavsiye ederiz.

 

Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://www.maximumgenc.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’yi okumanı tavsiye ederiz

 

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

 

Genel Olarak

İş Bankası olarak www.maximumgenc.com.tr sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerini işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 

Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.


Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, Site’nin kullanım istatistiklerinin raporlanması ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.


Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Aynı zamanda Site içerisinde kullanıcıya özel içeriklerin sunulmasının sağlanması.


Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin, Site’de gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın tespit edilmesi. Bu kapsamda tarafınıza ilgi alanlarınıza yönelik reklamların çıkarılması ve gösterilen reklam sayısının sınırlandırılması.

 

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızan doğrultusunda, aksi hallerde rızanı alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. İş Bankası olarak, Çerez (Cookie) Politikası kapsamındaki kişisel verilerini yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Bankamızın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. 

 

 

İş Bankası 4 tür çereze kadar kullanır:


Kesinlikle gerekli çerezler: Ziyaretçilere www.maximumgenc.com.tr gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse www.maximumgenc.com.tr ‘nin çeşitli bölümleri kullanılamaz. Örneğin, Site’de oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site içerisinde farklı sayfalara geçtiğinizde oturumunuzun devam etmesini sağlar. 


Performans çerezleri: İş Bankası’nın web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.maximumgenc.com.tr’yi nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir örnek WebAnalytics çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez. 


Fonksiyonellik çerezleri: İş Bankası’nın ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.maximumgenc.com.tr, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;

 

• www.maximumgenc.com.tr ‘nin bazı bölümleri kullanılamayabilir,

• www.maximumgenc.com.tr ’nin sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,

• www.maximumgenc.com.tr‘nin tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerini hatırlamasını engeller. 


Hedef çerezleri veya reklam çerezleri : Bu tür çerezler, İş Bankası’nın bilgisi doğrultusunda genellikle www.maximumgenc.com.tr ‘nin reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

 

• İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek

• Gösterilen reklam sayısını sınırlamak

• Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek

• Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak 


Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?

 

Tarayıcının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahipsin. 

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

​Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

​Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

​Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

 

İlgili Kişi Olarak Hakların Nelerdir? 

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca,

 

•kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

•kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

•yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

•kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

•6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

•kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsin.

 

Söz konusu haklarına ilişkin taleplerini aşağıda düzenlenen yöntemlerle Bankamıza iletmen durumunda Bankamız niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Bankamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebini, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Bankamıza iletebilirsin. Bu çerçevede Bankamıza 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunu ileteceğin kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

  

•sana en yakın Şubemize kimliğini tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,

•veya noter kanalıyla “İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul” adresine gönderebilir,

•ya da isbankasi@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsin. 


Çok güzel şeyler
paylaşıyoruz!

Sana rehberlik edecek yol arkadaşın Maximum Genç'in sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma!

İş'te Kariyer

2018 ve 2019 yıllarında "Forbes GLOBAL WORLD'S BEST EMPLOYERS 2000" listesinde "En İyi 500 İşveren" arasında yer alan tek Türk Bankası olan İş Bankası'nda kariyer fırsatları, çalışma ve sosyal hayat, yan haklar ve daha fazlasına göz at!

Kariyer Fırsatlarını İncele

Video yükleniyor...
İnternet hızına göre yüklenmesi 2-3 dakika alabilir.